Sirine Design:: งานออกแบบ และตกแต่งภายใน บ้าน อาคาร ร้านค้า คอนโดมีเนียม, งาน Renovate และงาน โพลีคาร์บอเนต
000000 views
งานออกแบบ และตกแต่งภายใน บ้าน อาคาร ร้านค้า คอนโดมีเนียม, งาน Renovate และงาน โพลีคาร์บอเนต
  งานออกแบบและตกแต่ง  
 
   
 
ยึดมั่นในความสุจริต มุ่งเน้นประสิทธิผลของ งาน รับรองคุณภาพ ตอบสนองความต้องการ อย่างแท้จริง บนหลักของการทำงานเป็นทีม เรามีความจริงใจและกระตือรือร้นต่อความ ต้องการของลูกค้าทุกท่าน รวมทั้งการ นำเสนอบริการที่ดีและ ยินดีรับฟังทุกความคิด เห็นเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสำเร็จลุล่วง และสมบูรณ์แบบ
System Team
Construstion Team
Carpenter Team
Cabinet Built-in Team
Design and Quality Control Team


วิสัยทัศน์ (Vision)

เพื่อให้ บริษัท สิริน ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้ชำนาญงานในเรื่องการออกแบบตกแต่งอาคาร และที่อยู่อาศัยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการทำงานโดยคำนึงถึงความพอใจ และตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักบนพื้นฐานทางวิชาการ ด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม และพัฒนาต่อยอดเพื่อนำบริษัทฯ ไปสู่การเป็นผู้นำด้านการออกแบบ และตกแต่ง ในอนาคต

เป้าหมาย (Goal)

บริษัทต้องเป็นผู้นำด้านการออกแบบการตกแต่งและต่อเติม เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย คือ การเป็นบริษัทชั้นนำในเรื่องการออกแบบตกแต่ง และงานต่อเติมกึ่งสำเร็จรูป ดังนั้นบริษัท จะต้องดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของการประสานงานที่ฉับไว ถูกต้อง แม่นยำ และเทคนิคการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

แผนงานในอนาคต (Mission)

1. ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน พร้อมวางระบบงาน เพื่อรองรับการขยายตัวในปีนี้
2. ทำแผนการประชาสัมพันธ์ เช่น ออกบูช ลงโฆษณา สาระคดีทางทีวี รายการ ?อยู่สบาย?
3. เพิ่มวันทำงานในวันเสาร์ต้นเดือน และปลายเดือน
4. ถ้ามีการขยายงานมากขึ้น ต้องพิจารณาพนักงานให้เหมาะสมกับงาน

ขอบเขตงาน (Scope of Works)

แนวคิดการออกแบบ
- ตามแนวการตลาดของลูกค้า
- ตามความต้องการและภาพลักษณ์ของลูกค้า
- ตามลักษณะเฉพาะและรูปแบบของบริษัท
- การออกแบบพื้นที่ภายในและภายนอก

การนำเสนอเบื้องต้น
- สำรวจหน้างาน
- วางแผนการใช้พื้นที่
- นำเสนอแนวคิดการออกแบบ
- นำเสนอวัสดุตัวอย่าง

ข้อเสนอ

- การนำเสนอโครงงานเบื้องต้น
- รายละเอียดของงานพร้อมทั้งราคาประกอบ
- ข้อเสนอแนะในการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
- รายละเอียดการนำเสนอฉบับสมบูรณ์

การดำเนินการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพการบริหารโครงการ
- การทำงานร่วมกันระหว่าง
- ทีมงานก่อสร้าง
- การควบคุมคุณภาพและงบประมาณ
- การบริหารและตรวจหน้างาน
- การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

การซ่อมบำรุงและบริการหลังการขาย
- การซ่อมบำรุงตลอดระยะเวลา
- การรับประกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- การบริการหลังการขายในระยะยาว

การวางแผนการก่อสร้างและรายการแบบ
- แบบโครงร่างงานเฟอร์นิเจอร์ และแบบการวางพื้นที่
- แบบองค์ประกอบการก่อสร้างโดยละเอียด
- แปลนพื้นและแปลนเพดาน
- แปลนระบบไฟ
- แปลนระบบเสียง
- แปลนระบบการถ่ายเทอากาศ
- แปลนระบบการวางท่อภายในอาคาร
- แบบการเดินสายไฟ
- แปลนระบบไอที
- แปลนการเดินสายเครือข่ายสื่อสารและโทรศัพท์
- แบบการติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน
- รายละเอียดการก่อสร้างเพื่อประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง

 
Sirine Design:: งานออกแบบ และตกแต่งภายใน บ้าน อาคาร ร้านค้า คอนโดมีเนียม, งาน Renovate และงาน โพลีคาร์บอเนต
สงวนสิขสิทธิ์ © Sirine Design Co.,Ltd